PŘÍSPĚVKY a platby

ROČNÍ ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY, PLATBY ZA SOUSTŘEDĚNÍ

sezóna 2023/2024

Roční členské a oddílové příspěvky (pro normální období):

Noví členové (mládež) mají první měsíc „na zkoušku“ zdarma.

Mládež PŘÍSPĚVKY 2023 / 2024
MLÁDEŽ
2500,- Kč za 1. polol
etí sezóny 2023/2024

Úhradu příspěvků prosíme na účet viz QR kód níže (do zprávy pro příjemce napište jméno hráče). V případě platby za 2 členy (rodina), platí cena 2000,- Kč za osobu (upravte prosím částku v příkazu).
MONETA Bank
119481948/0600
Dospělí PŘÍSPĚVKY 2023 / 2024
MUŽI
2500,- Kč za 1. pololetí sezóny 2023/2024

Úhradu příspěvků prosíme na účet viz QR kód níže (do zprávy pro příjemce napište jméno hráče).
MONETA Bank
119481948/0600
Letní soustředění 2023 PLATBA
(příměstský tábor)
SOUSTŘEDĚNÍ V TERMÍNU 20. 8. 2023 až 25. 8. 2023
3000,- Kč (včetně stravy a bazénu).

Úhradu příspěvků prosíme na účet viz QR kód níže (do zprávy pro příjemce napište jméno hráče). V případě platby za 2 členy (rodina), platí cena 2500,- Kč za osobu (upravte prosím částku v příkazu).
MONETA Bank
119481948/0600
Činnost oddílu basketbalu je dále podporována Národní sportovní agenturou a Městkou částí Praha 16 Radotín. Příspěvky jsou vztaženy na období 10 měsíců, v případě přerušení sportovní činnosti z důvodů vládních opatření se příspěvky krátí.